Login

 
 

สำหรับงานโรงเรียนทดแทน จำนวน 722 โรงเรียน เพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% ภายใน 15 มิ.ย. 2557

 

กรณีต้องการปรับเปลี่ยนสื่อ ให้แจ้งข้อมูลมาที่ admin --> Premwit@tot.co.th

การขอปรับเปลี่ยนสื่อให้ดำเนินการแจ้ง คุณเปรมวิทย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27/06/2014 เป็นวันสุดท้ายเท่านั้น

 

ประกาศ สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ให้ใช้ username = CSOต่อด้วยรหัสจังหวัด ,Password=รหัสจังหวัด

 

(ให้กำหนดโรงเรียนที่ถูกยุบ หรือถูกย้ายสังกัดออกจาก สพฐ. ไว้ในหน้า "ข้อมูลโรงเรียน")